Voorwaarden winactie

Voorwaarden Win actie
1. Deze actie is geïnitieerd door Senicom BV (hierna Seniorenvoordeelpas.nl)
Adresgegevens: Postbus 6037, 5600 HA Eindhoven..
2. Een onderdeel van de winactie is het delen van een bericht via Facebook en Twitter. Facebook en Twitter zijn niet verantwoordelijk voor de winactie en vervullen hierin geen enkele rol.
3. Deze voorwaarden kunnen te allen tijden door Seniorenvoordeelpas.nl worden aangepast.
4. De winnaar zal middels een algoritme worden bepaald door Schäfer Notarissen te Eindhoven, Adresgegevens: Schäfer Notarissen, Ruusbroeclaan 28, 5611 LV Eindhoven.

Deelname
1. Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk als de deelnemer akkoord gaat met deze voorwaarden.
2. Deelname aan de winactie is pas mogelijk als de deelnemer ingeschreven is als pashouder bij Seniorenvoordeelpas.nl Inschrijven als pashouder is mogelijk via www.seniorenvoordeelpas.nl .
3. Men neemt deel aan de winactie door het delen van de aankoop via Facebook en/of Twitter van de seniorenvoordeelpas via de daarvoor bestemde bedankt-pagina (www.seniorenvoordeelpas.nl/thank-you). Hier staan buttons voor het delen via Facebook en/of Twitter en een mogelijkheid voor het delen via e-mail met vrienden of bekenden. Met het versturen en/of delen van 1 van deze berichten neemt men deel aan de winactie.
4. De actie loopt van dinsdag 1 september 2017 tot en met 31 oktober 2017
5. Werknemers van en/of personen die een belang hebben in Senicom/Seniorenvoordeelpas.nl zijn uitgesloten van deelname.
6. Seniorenvoordeelpas.nl behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Seniorenvoordeelpas.nl of derden.
7. De deelnemer geeft Seniorenvoordeelpas.nl toestemming tot de verwerking van de door hem of haar in het kader van deze actie verstrekte persoonsgegevens. Seniorenvoordeelpas.nl vermeldt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de media.

Uitslag
1. De bepaling van de winnaar zal worden bepaald middels een algoritme en worden uitgevoerd door Schäfer Notarissen te Eindhoven, Adresgegevens: Schäfer Notarissen, Ruusbroeclaan 28, 5611 LV Eindhoven
2. De bekendmaking van de winnaar zal op 16 november 2017 plaatsvinden.
3. De winnaar zal vermeld worden op de Facebookpagina www.facebook.com/seniorenvoordeelpas en op de pagina www.seniorenvoordeelpas.nl of daaraan gerelateerde pagina’s en zal tevens per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
4. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5. De winnaar verleent medewerking aan promotionele activiteiten die verband houden met de prijsvragen of actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. Seniorenvoordeelpas.nl heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Seniorenvoordeelpas.nl is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar. Indien de winnaar hier geen toestemming voor geeft is Seniorenvoordeelpas.nl genoodzaakt om een andere winnaar te laten bepalen door de aangewezen notaris.

Prijs
1. De prijs wordt aangeboden door Romex Restate
2. De prijs, een luxe verblijf in een door Romex Restate beschikbaar gestelde locatie in Oostenrijk of Frankrijk.
3. Het betreft een gratis verblijf in het betreffende appartement beschikbaar gesteld door Romex Restate (mits beschikbaar en in overleg met Romex Restate).
4. Het vakantieverblijf is exclusief vervoer, toeristenbelasting en consumptie ter plaatse op de door Romex bepaalde locatie in Oostenrijk en/of Frankrijk.
5. Het verblijf zal betreffen; woning van zaterdag tot zaterdag inclusief eindschoonmaak en huur van bedlinnen­ & handdoekenpakketten. Men dient op locatie zelf de toeristenbelasting te betalen.
6. Seniorenvoordeelpas.nl zal in contact treden met de winnaar en hierbij de beschikbare reisperiode aangeven. Winnaars hebben niet de mogelijkheid om te kiezen voor Oostenrijk of Frankrijk en/of de periode waarin dit verblijf plaatsvindt. Van voorgestelde reisperiode is niet af te wijken.
7. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

Meer informatie
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze actie kunt u contact opnemen met ruud@senicom.nl